به علت مشکلات فنی امکان دانلود دروس پایه 6 تا 10 و دروس تخصصی وجود ندارد

پایه اول

(14 رای‌ها)

دانلود درس هدایه - استاد آدینه وند

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس هدایه النحو از استاد آدینه وند به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(8 رای‌ها)

دانلود شرح تصریف - استاد مدرس افغانی

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس شرح تصریف از استاد مدرس افغانی ، این کتاب در سال اول (پایه اول) تحصیلی در حوزه علمیه تدریس می شود.
(8 رای‌ها)

دانلود درس صمدیه - استاد ملکیان

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس صمدیه از استاد ملکیان با فرمت MP3، کتاب صمدیه از دروس حوزه علمیه برای آموزش ادبیات عربی می باشد و در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(4 رای‌ها)

دانلود درس شرح امثله - استاد آدینه وند

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس شرح امثله از استاد آدینه وند به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(13 رای‌ها)

دانلود درس صرف میر - استاد مدرس افغانی

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس صرف میر از مدرس افغانی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(2 رای‌ها)

دانلود درس صرف میر - استاد آدینه وند

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس صرف میر از استاد آدینه وند به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(10 رای‌ها)

دانلود درس صرف ساده - استاد آدینه وند

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس صرف ساده از استاد آدینه وند به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(4 رای‌ها)
دانلود درس شرح النظام فی الصرف از استاد مدرس افغانی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(2 رای‌ها)

دانلود درس منطق شهید مطهری - استاد ایزدی

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس منطق شهید مطهری از استاد ایزدی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(3 رای‌ها)

دانلود درس منطق - استاد میانجی

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس منطق از استاد احمدی میانجی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(9 رای‌ها)

دانلود درس مبادی العربیه جلد 4 - استاد حسینی

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس مبادی العربیه جلد چهارم از استاد حسینی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(3 رای‌ها)

دانلود درس مبادی العربیه جلد 3 - استاد حسینی

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس مبادی العربیه جلد 3 از استاد حسینی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(13 رای‌ها)
 دانلود درس مبادی العربیه جلد 2 از استاد حمید محمدی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.
(5 رای‌ها)

دانلود درس بدایة النحو - استادمدرس افغانی

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس بدایة النحو از استاد مدرس افغانی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.