مجموعه کامل سخنرانی های استاد شهید مطهری

منتشرشده در سخنرانی
سه شنبه, 07 مهر 1394

مجموعه کامل سخنرانی های استاد شهید مطهری با موضوعات مختلفی از جمله: عدل، اخلاق، امر به معروف، جهاد، آزادی، دین، امام علی (ع)، امام حسین (ع) و ...

بعضی از موضوعات:

- حماسه حسینی یعنی چه

- شناخت و رشد جامعه

- انقلاب و جامعه

- فطرت

- مذهب شیعه

- تفکر در تاریخ

- توصیفات جن در سوره جن

- اصحاب یمین و اصحاب شمال

- چگونگی نزول آیات قرآن کریم

- عالم روح

- مجازات اخروی

- مفهوم امامت نزد شیعه

و ...

(37 رای‌ها)