به علت مشکلات فنی امکان دانلود دروس پایه 6 تا 10 و دروس تخصصی وجود ندارد

پایه هشتم

(1 رای)
دانلود درس مکاسب - عدالت و تقیه از استاد ستوده به صورت صوتی، این درس در پایه هشتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فقه می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس نهایة الحکمه از استاد مصباح یزدی به صورت صوتی، این درس در پایه هشتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فلسفه می باشد.
(2 رای‌ها)

دانلود درس نهایة الحکمة - استاد فیاضی

منتشرشده در پایه هشتم
جمعه, 26 شهریور 1395
دانلود درس نهایة الحکمه از استاد فیاضی به صورت صوتی، این درس در پایه هشتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فلسفه می باشد.
(3 رای‌ها)
دانلود درس رسائل - استصحاب از استاد مقامی به صورت صوتی، این درس در پایه هشتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری اصول فقه می باشد.
(3 رای‌ها)

دانلود درس رسائل - برائت - استاد مقامی

منتشرشده در پایه هشتم
جمعه, 26 شهریور 1395
دانلود درس رسائل - برائت از استاد مقامی به صورت صوتی، این درس در پایه هشتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری اصول فقه می باشد.