دانلود سخنرانی های دکتر رفیعی

منتشرشده در سخنرانی
جمعه, 01 خرداد 1394

دانلود مجموعه سخنرانی های دکتر رفیعی در موضوعات مختلف به همراه صوت برنامه تلویزیونی سمت خدا

بعضی از عناوین: پنج سفارش پیامبر (ص) به سلمان فارسی، بیماری بهانه جویی، درمان از طریق قرآن و...

(22 رای‌ها)