دروس حوزه علمیه

(2 رای‌ها)
دانلود درس شرح لمعه (حج، جهاد، قضا، وقف، کفارات، نذز، شهادت، اعتکاف و عطیه) از استاد وجدانی به صورت صوتی، این کتاب در پایه چهارم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فقه می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس شرح لمعه (طهارت، صلاة، صوم، زکات و خمس) از استاد وجدانی به صورت صوتی، این کتاب در پایه چهارم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فقه می باشد.
(2 رای‌ها)

دانلود درس اصول استنباط - استاد محمدی

منتشرشده در پایه چهارم
یکشنبه, 28 شهریور 1395
دانلود درس اصول استنباط از استاد محمدی به صورت صوتی، این کتاب در پایه چهارم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری اصول فقه می باشد.
(1 رای)
دانلود درس شرح خطبه همام نهج البلاغه از آیت الله محفوظی به صورت صوتی، این درس در پایه چهارم حوزه تدریس می شود.
(2 رای‌ها)

دانلود درس الموجز - استاد جزایری

منتشرشده در پایه چهارم
یکشنبه, 28 شهریور 1395
دانلود درس الموجز از استاد جزایری به صورت صوتی، این کتاب در پایه چهارم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری اصول فقه می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس تجزیه و ترکیب از استاد آدینه وند به صورت صوتی، این درس برای تمرین و یادگیری بهتر صرف و نحو در ادبیات عرب می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس مختصر المعانی از استاد مدرس افغانی به صورت صوتی، این درس در پایه سوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری بلاغت در ادبیات عرب می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس مغنی الادیب از استاد مدرس افغانی به صورت صوتی، این درس در پایه سوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری نحو می باشد.
(3 رای‌ها)

دانلود درس مغنی الادیب - استاد ایزدی

منتشرشده در پایه سوم
جمعه, 26 شهریور 1395
دانلود درس مغنی الادیب از استاد ایزدی به صورت صوتی، این درس در پایه سوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری نحو می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس مغنی باب چهارم از استاد طالقانی به صورت صوتی، این درس در پایه سوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری نحو می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس مغنی باب سوم از استاد طالقانی به صورت صوتی، این درس در پایه سوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری نحو می باشد.
(1 رای)
دانلود درس مغنی باب دوم از استاد طالقانی به صورت صوتی، این درس در پایه سوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری نحو می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس مغنی باب اول از استاد طالقانی به صورت صوتی، این درس در پایه سوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری نحو می باشد.
(1 رای)

دانلود درس بدایة الحکمة - استاد فیاضی

منتشرشده در پایه هفتم
جمعه, 26 شهریور 1395
دانلود درس بدایة الحکمه از استاد فیاضی به صورت صوتی، این درس در پایه هفتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فلسفه می باشد.