دروس حوزه علمیه

(1 رای)
دانلود درس تمهيد القواعد از استاد علامه حسن زاده آملی به صورت صوتی، این کتاب یکی از دروس تخصصی برای یادگیری عرفان می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس الاشارات و تنبيهات جلد 3 از استاد علامه حسن زاده آملی به صورت صوتی، این کتاب یکی از دروس تخصصی برای یادگیری فلسفه می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس الاشارات و تنبيهات جلد 2 از استاد علامه حسن زاده آملی به صورت صوتی، این کتاب یکی از دروس تخصصی برای یادگیری فلسفه می باشد.
(1 رای)
دانلود درس مصباح الانس از استاد علامه حسن زاده آملی به صورت صوتی، این کتاب یکی از دروس تخصصی برای یادگیری عرفان می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس فصوص الحکم از استاد علامه حسن زاده آملی به صورت صوتی، این کتاب یکی از دروس تخصصی برای یادگیری عرفان می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس الاسفار جلد 2 از استاد علامه حسن زاده آملی به صورت صوتی، این کتاب یکی از دروس تخصصی برای یادگیری فلسفه می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس الاسفار جلد 1 از استاد علامه حسن زاده آملی به صورت صوتی، این کتاب یکی از دروس تخصصی برای یادگیری فلسفه می باشد.
(6 رای‌ها)
دانلود درس شرح لمعه (حج، جهاد، قضا، وقف، کفارات، نذز، شهادت، اعتکاف و عطیه) از استاد وجدانی به صورت صوتی، این کتاب در پایه چهارم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فقه می باشد.
(3 رای‌ها)
دانلود درس شرح لمعه (طهارت، صلاة، صوم، زکات و خمس) از استاد وجدانی به صورت صوتی، این کتاب در پایه چهارم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فقه می باشد.
(3 رای‌ها)

دانلود درس اصول استنباط - استاد محمدی

منتشرشده در پایه چهارم
یکشنبه, 28 شهریور 1395
دانلود درس اصول استنباط از استاد محمدی به صورت صوتی، این کتاب در پایه چهارم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری اصول فقه می باشد.
(4 رای‌ها)
دانلود درس شرح خطبه همام نهج البلاغه از آیت الله محفوظی به صورت صوتی، این درس در پایه چهارم حوزه تدریس می شود.
(7 رای‌ها)

دانلود درس الموجز - استاد جزایری

منتشرشده در پایه چهارم
یکشنبه, 28 شهریور 1395
دانلود درس الموجز از استاد جزایری به صورت صوتی، این کتاب در پایه چهارم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری اصول فقه می باشد.
(3 رای‌ها)
دانلود درس تجزیه و ترکیب از استاد آدینه وند به صورت صوتی، این درس برای تمرین و یادگیری بهتر صرف و نحو در ادبیات عرب می باشد.
(0 رای‌ها)
دانلود درس مختصر المعانی از استاد مدرس افغانی به صورت صوتی، این درس در پایه سوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس برای یادگیری بلاغت در ادبیات عرب می باشد.