دانلود مجموعه قرائت های مجلسی از قاریان مشهور

منتشرشده در قرآن کریم
چهارشنبه, 15 آبان 1392

دانلود مجموعه قرائت های مجلسی از قاریان مشهور عبدالباسط، حسان، منشاوی، مصطفی اسماعیل، سعیدیان، سعید مسلم، شحات انور، کریم منصوری و ...شامل 162 فایل صوتی

(256 رای‌ها)