به علت مشکلات فنی امکان دانلود دروس پایه 6 تا 10 و دروس تخصصی وجود ندارد

پایه دوم

(11 رای‌ها)

دانلود درس سیوطی - استاد مدرس افغانی

منتشرشده در پایه دوم
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس سیوطی از استاد مدرس افغانی به صورت صوتی، این درس در پایه دوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری نحو می باشد.
(4 رای‌ها)

دانلود درس منطق مظفر - استاد ایزدی

منتشرشده در پایه دوم
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس منطق مظفر از استاد ایزدی به صورت صوتی، این درس در پایه دوم حوزه علمیه تدریس می شود.
(6 رای‌ها)

دانلود درس منطق مظفر - استاد محمدی

منتشرشده در پایه دوم
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس منطق مظفر از استاد محمدی به صورت صوتی، این درس در پایه دوم حوزه تدریس می شود.
(3 رای‌ها)

دانلود درس سیوطی - استاد آدینه وند

منتشرشده در پایه دوم
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس سیوطی از استاد آدینه وند به صورت صوتی، این درس در پایه دوم حوزه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری نحو در ادبیات عرب است.
(1 رای)

دانلود درس شرح شمسیه - استاد آدینه وند

منتشرشده در پایه دوم
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس شرح الشمسیة از استاد آدینه وند به صورت صوتی، این درس در پایه دوم تدریس می شود.
(0 رای‌ها)

دانلود درس کبری فی المنطق - استاد آدینه وند

منتشرشده در پایه دوم
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس الکبری فی المنطق از استاد آدینه وند به صورت صوتی، این درس در پایه دوم تدریس می شود.
(13 رای‌ها)

دانلود درس منطق مظفر - استاد شب زنده دار

منتشرشده در پایه دوم
چهارشنبه, 24 شهریور 1395
دانلود درس منطق مظفر از استاد شب زنده دار به صورت صوتی، این درس در پایه دوم تدریس می شود.