به علت مشکلات فنی امکان دانلود دروس پایه 6 تا 10 و دروس تخصصی وجود ندارد

پایه هفتم

(4 رای‌ها)

دانلود درس بدایة الحکمة - استاد فیاضی

منتشرشده در پایه هفتم
جمعه, 26 شهریور 1395
دانلود درس بدایة الحکمه از استاد فیاضی به صورت صوتی، این درس در پایه هفتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فلسفه می باشد.
(6 رای‌ها)
دانلود درس رسائل - قطع و ظن از استاد فاضل هرندی به صورت صوتی، این درس در پایه هفتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فقه می باشد.
(1 رای)
دانلود درس مکاسب - محرمه از استاد محقق داماد به صورت صوتی، این درس در پایه هفتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فقه می باشد.
(5 رای‌ها)
دانلود درس مکاسب - محرمه از استاد موسوی تبریزی به صورت صوتی، این درس در پایه هفتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فقه می باشد.
(6 رای‌ها)

دانلود درس مکاسب - بیع - استاد ستوده

منتشرشده در پایه هفتم
جمعه, 26 شهریور 1395
دانلود درس مکاسب - بیع از استاد ستوده به صورت صوتی، این درس در پایه هفتم حوزه علمیه تدریس می شود و یکی از دروس مهم برای یادگیری فقه می باشد.