ابذل لصدیقک نصحک، و لمعارفک معونتک، ولکافة الناس بشرک

به دوست خود پاکی و اخلاص و به آشنایان خود یاری و امداد و به عموم مردم خوشرویی خود را عطا کن.

امام علی (ع)

غررالحکم، ح 2466
در دست ساخت ...