اتعظوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من بعدکم

پند گیرید از کسی که پیش از شما بوده، قبل از آن که پس از شما به شما پند گیرد.

امام علی (ع)

غررالحکم، ح 2497
imam-zaman
6592 بازدید
یا بقیة الله
4900 بازدید
یا ابا صالح
197 بازدید
یا بقیة الله
132 بازدید
ya-mahdi
4060 بازدید
ya-abasale
3211 بازدید
nimeshaban-92-1
1697 بازدید
FED1DA6DA79CA8F0CBA2AA0C88E14D9E
3952 بازدید
F19C9F535821005F829AB40E30BAB60B
2347 بازدید
BAAF94542A40D7DEB9A8A917ACB1B150
1645 بازدید
A0B6BF355D9FA7DEF8450D1A9BDFB66B
1560 بازدید
189912DF091CF4FB3BB459CDDC8D88D0
1108 بازدید