اتعظوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعظ بکم من بعدکم

پند گیرید از کسی که پیش از شما بوده، قبل از آن که پس از شما به شما پند گیرد.

امام علی (ع)

غررالحکم، ح 2497
imam-zaman
6707 بازدید
یا بقیة الله
4994 بازدید
یا ابا صالح
230 بازدید
یا بقیة الله
166 بازدید
ya-mahdi
4154 بازدید
ya-abasale
3260 بازدید
nimeshaban-92-1
1765 بازدید
FED1DA6DA79CA8F0CBA2AA0C88E14D9E
4231 بازدید
F19C9F535821005F829AB40E30BAB60B
2378 بازدید
BAAF94542A40D7DEB9A8A917ACB1B150
1683 بازدید
A0B6BF355D9FA7DEF8450D1A9BDFB66B
1591 بازدید
189912DF091CF4FB3BB459CDDC8D88D0
1136 بازدید