نمایش موارد بر اساس برچسب: مستند امام روح الله - یاسین مدیا

مستند روح الله (قسمت اول)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:45

مستند زیبای روح الله (قسمت اول) - کاملترین مستند پیرامون زندگی امام خمینی (ره)، تهیه شده توسط شبکه المنار لبنان

کلمات کلیدی: تولد امام خمینی، مبارزات خانواده امام خمینی، تربیت امام در کودکی، انقلاب مشروطه، روستای خمین، ازدواج امام، ورود امام به عرصه سیاست، رحلت آیت الله عبدالکریم حائری، هجرت آیت الله بروجردی به قم، نصیحت امام به ارتش، امام در ترکیه، خطبه نماز جمعه امام به ترکی، امام در نوفل لوشاتو، کشتار 17 شهریور، ویژگی های منحصر به فرد امام خمینی، اشعار عرفانی امام، فیلم امام خمینی در بیمارستان، غروب خورشید و ...

مستند روح الله (قسمت دوم)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:45

مستند زیبای روح الله (قسمت دوم) - تهیه شده توسط شبکه المنار

مستند روح الله (قسمت سوم)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:44

مستند زیبای امام روح الله (قسمت سوم) - تهیه شده توسط شبکه المنار

مستند روح الله (قسمت چهارم)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:44

مستند زیبای روح الله (قسمت چهارم) - تهیه شده توسط شبکه المنار

مستند روح الله (قسمت پنجم)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:44

مستند زیبای روح الله (قسمت پنجم) - تهیه شده توسط شبکه المنار

مستند روح الله (قسمت ششم)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:44

مستند زیبای روح الله (قسمت ششم) - تهیه شده توسط شبکه المنار

مستند روح الله (قسمت هفتم)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:44

مستند زیبای روح الله (قسمت هفتم) - تهیه شده توسط شبکه المنار

مستند روح الله (قسمت هشتم)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:44

مستند زیبای روح الله (قسمت هشتم) - تهیه شده توسط شبکه المنار

مستند روح الله (قسمت نهم)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:44

مستند زیبای امام روح الله (قسمت نهم) - تهیه شده توسط شبکه المنار

مستند روح الله (قسمت دهم)

منتشرشده در بزرگان و شخصیت ها
دوشنبه, 12 بهمن 1394 ساعت 12:36

مستند زیبای روح الله (قسمت دهم) - تهیه شده توسط شبکه المنار