نمایش موارد بر اساس برچسب: ترتیل قرآن - یاسین مدیا

دانلود ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک صفحه از استاد پرهیزکار

دانلود ترتیل سه بار تکرار قرآن کریم جز سی

منتشرشده در قرآن کریم
دوشنبه, 15 تیر 1394 ساعت 22:59

دانلود ترتیل سه بار تکرار قرآن کریم جز سی ام با صدای استاد پرهیزگار، استاد منشاوی و استاد شاطری مناسب برای حفظ قرآن کریم کودکان و بزرگسالان

دانلود ترتیل کل قرآن کریم از استاد پرهیزکار به صورت سه بار تکرار

دانلود ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جز از استاد پرهیزکار

دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد راشد العفاسی

منتشرشده در قرآن کریم
چهارشنبه, 15 آبان 1392 ساعت 08:51

دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد مشاری العفاسی به تفکیک سوره

+ بروز شده با مجموعه جدید و با کیفیت بالا

دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط

منتشرشده در قرآن کریم
چهارشنبه, 15 آبان 1392 ساعت 08:50

 

 

دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط به تفکیک سوره - با کیفیت بالا

+ بروز شده با مجموعه جدید با کیفیت 128 kbps

دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد سعد الغامدی

منتشرشده در قرآن کریم
چهارشنبه, 15 آبان 1392 ساعت 08:48

دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد سعد الغامدی به تفکیک سوره

+ بروز شده با مجموعه جدید و با کیفیت بالا

دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد مصطفی اسماعیل به تفکیک سوره

دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی

منتشرشده در قرآن کریم
چهارشنبه, 15 آبان 1392 ساعت 08:46

دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی به تفکیک سوره با کیفیت بالا

دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار

منتشرشده در قرآن کریم
چهارشنبه, 15 آبان 1392 ساعت 08:43

دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار به تفکیک سوره