نمایش موارد بر اساس برچسب: آموزش تجوید - یاسین مدیا

دانلود درس تجوید قرآن - استاد علامی

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 ساعت 07:09

دانلود درس آموزش تجوید قرآن کریم از استاد علامی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.

دانلود درس تجوید قرآن - استاد الموسلی

منتشرشده در پایه اول
چهارشنبه, 24 شهریور 1395 ساعت 07:03

دانلود درس آموزش تجوید قرآن کریم از استاد الموسلی به صورت صوتی، این درس در سال اول (پایه اول) تدریس می شود.

وقف و ابتدا و موارد سکت - آموزش تجوید قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 19:10

آموزش تجوید قرآن - وقف و ابتدا و موارد سکت

مد و قصر - آموزش تجوید قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 19:10

آموزش تجوید قرآن - مد و قصر

موارد غنه - آموزش تجوید قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 19:09

آموزش تجوید قرآن - موارد غنه

احکام میم ساکنه - آموزش تجوید قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 19:09

آموزش تجوید قرآن - احکام میم ساکنه

احکام نون ساکنه و تنوین - آموزش تجوید قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 19:09

آموزش تجوید قرآن - احکام نون ساکنه و تنوین

باب ادغام - آموزش تجوید قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 19:09

آموزش تجوید قرآن - باب ادغام

روش های قرائت قرآن - آموزش تجوید قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 19:09

آموزش تجوید قرآن - روش های قرائت قرآن

صفات فرعی - آموزش تجوید قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 19:09

آموزش تجوید قرآن - صفات فرعی