دانلود ترتیل قرآن کریم به تفکیک جز - استاد پرهیزگار

منتشرشده در قرآن کریم
دوشنبه, 08 تیر 1394

دانلود ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جز از استاد پرهیزکار

امتیاز به این مطلب:
حمایت مالی جهت حمایت مالی از سایت کلیک کنید
بصیر دوشنبه, 02 آذر 1394
من خواند قرانکریم باترجمه فارسی ددوتای باهم باشد میخوا م اگه راهنمای ام کنید
+2
لطفا نظر ارسالی مرتبط با همین مطلب باشد. (نظرات بعد از تایید منتشر خواهد شد)