دانلود آموزش دستگاه های قرآنی - استاد رحیم خاکی

منتشرشده در قرآن کریم
جمعه, 21 خرداد 1395

دانلود مجموعه آموزشی صوت و لحن و مقامات، دستگاه های قرآنی توسط استاد رحیم خاکی - شامل بحث های نهاوند، صبا، سه گاه، بیات، حجاز، عجم و رست

برچسب‌ها
(24 رای‌ها)