دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط - به صورت تجوید

منتشرشده در قرآن کریم
چهارشنبه, 26 خرداد 1395

دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط به تفکیک سوره - با رعایت کامل قواعد تجویدی

امتیاز به این مطلب:
حمایت مالی جهت حمایت مالی از سایت کلیک کنید
لطفا نظر ارسالی مرتبط با همین مطلب باشد. (نظرات بعد از تایید منتشر خواهد شد)