(36 رای‌ها)
بازدید 21047
دانلود مجموعه قرائت های مجلسی از قاریان مشهور عبدالباسط، حسان، منشاوی، مصطفی اسماعیل، سعیدیان، سعید مسلم، شحات انور، کریم منصوری و ...شامل 162 فایل صوتی
(18 رای‌ها)
بازدید 3280
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد مشاری العفاسی به تفکیک سوره
(29 رای‌ها)
بازدید 6665
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط به تفکیک سوره
(14 رای‌ها)
بازدید 1514
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد سعد الغامدی به تفکیک سوره
(13 رای‌ها)
بازدید 1839
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد مصطفی اسماعیل به تفکیک سوره
(13 رای‌ها)
بازدید 3063
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی به تفکیک سوره
(32 رای‌ها)
بازدید 5406
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار به تفکیک سوره