(37 رای‌ها)
بازدید 21320
دانلود مجموعه قرائت های مجلسی از قاریان مشهور عبدالباسط، حسان، منشاوی، مصطفی اسماعیل، سعیدیان، سعید مسلم، شحات انور، کریم منصوری و ...شامل 162 فایل صوتی
(19 رای‌ها)
بازدید 3364
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد مشاری العفاسی به تفکیک سوره
(30 رای‌ها)
بازدید 6870
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط به تفکیک سوره
(14 رای‌ها)
بازدید 1564
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد سعد الغامدی به تفکیک سوره
(13 رای‌ها)
بازدید 1890
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد مصطفی اسماعیل به تفکیک سوره
(15 رای‌ها)
بازدید 3202
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی به تفکیک سوره
(33 رای‌ها)
بازدید 5571
دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار به تفکیک سوره